Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie:

Súbory na stiahnutie

Stavebný úrad

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA Veľkosť: 47 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Veľkosť: 19.5 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY Veľkosť: 18.8 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Veľkosť: 46.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 18.2 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Potvrdenie o veku stavby - žiadosť Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zmenu lehoty pre dokončenie stavby Veľkosť: 19.3 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY -§ 88 SZ Veľkosť: 57 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍM - § 68 SZ Veľkosť: 64 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o povolenie rozkopávky Veľkosť: 17 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
OHLÁSENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY A ŽIADOSŤ O JEJ POVOLENIE Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PRE VODNÚ STAVBU Veľkosť: 28.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Komunálny odpad

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ZBERNEJ NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD Veľkosť: 19 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O VÝMENU ZBERNEJ NÁDOBY Z DÔVODU POŠKODENIA Veľkosť: 19 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 20.... Veľkosť: 22.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O ZMENU VEĽKOSTI / ZMENU INTERVALU ZBERNEJ NÁDOBY Veľkosť: 19 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Doprava

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej/účelovej komunikácii Veľkosť: 15.8 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 127.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 250.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
DzN_TLACIVA---Súhrn-príloh Veľkosť: 308 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
DzN_TLACIVA---III.-Oddiel---daň-zo-stavieb-sl.-na-viaceré-účely Veľkosť: 336.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
DzN_TLACIVA---IV.-Oddiel-V---daň-z-bytov-a-NP Veľkosť: 381.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
DzN_TLACIVA---Priznanie Veľkosť: 386.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
DP_TLACIVA---Priznanie-k-dani-za-psa Veľkosť: 787.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
DzN_TLACIVA---zníženie-alebo--oslobodenie-od-dane Veľkosť: 442.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
DzN_TLACIVA---II.-Oddiel---daň-z-pozemkov Veľkosť: 382.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel Veľkosť: 365.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.7.2023

Sociálne veci

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka Veľkosť: 12.2 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov Veľkosť: 28 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti-donáška obedov Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o jednorazovú socialnu dávku Veľkosť: 67 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Sociálna služba, druh: opatrovateľská služba - donáška obedov Veľkosť: 82.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
ŽIADOSŤ O JEDNORAZOVÚ DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI V zmysle § 15 zákona č.599/2003 Veľkosť: 66 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Opatrovateľské služby

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť: 32 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o uzatvorenie „zmluvy o poskytovaní sociálnej pomoci“. Veľkosť: 36.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Technické služby spol. s r.o.

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre obyvateľstvo Veľkosť: 35.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie vyjadrenia prevádzkovateľa verejnej kanalizačnej siete v obci Zohor Veľkosť: 43.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023

Iné tlačivá

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PRIHLÁŠKA na slávnostné uvítanie dieťaťa do života Veľkosť: 13.2 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla Veľkosť: 13.6 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Ž I A D O S Ť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zohor Veľkosť: 18.9 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky Veľkosť: 18.6 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle k dokončenej stavbe postavenej na území obce ZOHOR Veľkosť: 29.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) Veľkosť: 15.6 kB Formát: docx Dátum: 7.7.2023
Č e s t n é v y h l á s e n i e Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o vydanie potvrdenia - územnoplánovacej informácie Veľkosť: 29.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
P L N O M O C E N S T V O Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023
Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP v k.ú. Zohor Veľkosť: 34 kB Formát: doc Dátum: 7.7.2023