Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie pri OZ

Všetky komisie sú Obecným zastupiteľstvom obce Zohor zriadené podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb., ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.

Zasadnutia komisií sú neverejné.

Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda komisie: Martina Rybárová

Členovia:

 • Jakub Badrna
 • Jakub Gerthofer, Ing. et Ing.
 • Tomáš Miklošovič, Mgr., PhD.
 • Marek Timko, Mgr.

Komisia stavebná, životného prostredia a územného plánovania (ŽP a ÚP)

Predseda komisie: Ján Polakovič, Ing. 

Členovia:

 • Marek Granec, Mgr.
 • Ivan Mackovič, Ing.
 • Juraj Mackovič
 • Tomáš Miklošovič, Mgr. PhD.
 • Marek Timko, Mgr.

Ďalší členovia:

 • Ing. Igor Doka

Na zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania sa môže nečlen komisie zúčastniť, iba na základe písomnej pozvánky.

Termíny zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania na rok 2023:

15.02.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 10.02.2023 do 10,00 hod.)

22.03.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 17.03.2023 do 10,00 hod.)

12.04.2023 (termín doručenia podkladov - štvrtok 06.04.2023 do 10,00 hod.)

17.05.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 12.05.2023 do 10,00 hod.)

31.05.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 26.05.2023 do 10,00 hod.)

28.06.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 23.06.2023 do 10,00 hod.)

08.08.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 04.08.2023 do 10,00 hod.)

04.09.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 31.08.2023 do 10,00 hod.)

25.10.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 20.10.2023 do 10,00 hod.)

15.11.2023 (termín doručenia podkladov - piatok 10.11.2023 do 10,00 hod.)

10.01.2024 (termín doručenia podkladov - piatok 05.01.2023 do 10,00 hod.)

 

Podklady /žiadosti, podnety/ určené na prerokovanie Komisiou výstavby, životného prostredia a územného plánovania doručené po termíne podávania žiadostí budú zaradené do nasledujúceho zasadnutia komisie.

Komisia vzdelávania a športu

Predseda komisie: Miroslav Kovár

Členovia:

 • Jakub Gerthofer, Ing. et Ing
 • Marek Granec, Mgr. 
 • Juraj Mackovič
 • Tomáš Miklošovič, Mgr. PhD.

 Na zasadnutí Komisie vzdelávania a športu sa môže nečlen komisie zúčastniť, iba na základe písomnej pozvánky.

Termíny zasadnutí na rok 2023:

30.01.2023

27.02.2023

03.04.2023

15.05.2023

12.06.2023

18.09.2023

23.10.2023

20.11.2023

Komisia kultúrna

Predseda komisie: Jakub Badrna

Členovia:

 • Jana Buchancová
 • Miroslav Kovár
 • Ivan Mackovič, Ing.
 • Martina Rybárová

Na zasadnutí Komisie kultúry sa môže nečlen komisie zúčastniť, iba na základe písomnej pozvánky.

Termíny zasadnutí na rok 2023:

31.01.2023

28.02.2023

04.04.2023

16.05.2023

22.08.2023

10.10.2023

14.11.2023

 

Komisia technickej infraštruktúry a poriadková

Predseda komisie: Ivan Mackovič, Ing.

Členovia:

 • Jana Buchancová
 • Jakub Gerthofer, Ing. et Ing
 • Miroslav Kovár
 • Juraj Mackovič 

Na zasadnutí Komisie technickej infraštruktúry a poriadkovej sa môže nečlen komisie zúčastniť, iba na základe písomnej pozvánky.

Termíny zasadnutí na rok 2023:

24.01.2023

08.03.2023

23.03.2023

13.04.2023

24.05.2023

29.06.2023

09.08.2023

06.09.2023

18.10.2023

22.11.2023