Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

Stavebné povolenie - Rodinný dom
SÚBOR

Stavebné povolenie - Rodinný dom

09.08.2023 - 1 min. čítania
Stavebné povolenie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej kanalizácie -  Royal Trading Ltd. s.r.o.
SÚBOR

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej...

14.07.2023 - 1 min. čítania
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Oznámenie o začatí stavebného konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním
Zverejnenie kópií žiadostí o vydanie stavebného povolenia
SÚBOR

Zverejnenie kópií žiadostí o vydanie stavebného povolenia

08.06.2023 - 1 min. čítania
Zverejnenie kópií žiadostí o vydanie stavebného povolenia.
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia
SÚBOR

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia

07.06.2023 - 1 min. čítania
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - podľa § 58 ods.3 stavebného...
Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného rozhodnutia SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021 - SO.16 prípojka plynu vrátane regulačnej siete - Accolade SK III, s.r.o.
SÚBOR

Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného rozhodnutia...

19.05.2023 - 1 min. čítania
Rozhodnutie
Rozhodnutie - mení - SO 17 prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu - Logistické a konsignačné centrum Zohor - Accolade SK III
SÚBOR

Rozhodnutie - mení - SO 17 prípojka vody a predĺženie...

19.05.2023 - 1 min. čítania
Rozhodnutie
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného zákona -LOGISTICKE A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR - stavebné objekty - prípojka VN, trafostanica - Accolade SK III, s
SÚBOR

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...

19.05.2023
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného...
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného zákona -LOGISTICKE A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR - stavebné objekty - príprava územia HTU, sadové úpravy a zavlažova
SÚBOR

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...

19.05.2023
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 ods.3 stavebného...
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením – verejnou vyhláškou -  ES Stupava – ES Malacky – prepojovacie káblové vedenie VN - Západoslovenská distribučná, a.s.
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred...

12.05.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí územného kanania - Rozšírenie verejnej kanalizácie - Royal Trading Ltd. s.r.o.
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného kanania - Rozšírenie verejnej...

09.05.2023 - 1 min. čítania
Oznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania -So17 Prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu - Logistické a konsignačné centrum Zohor - Accolade SK III, s.r.o. - 27
SÚBOR

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho...

27.04.2023
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania upustenie od ústneho pojednávania -So17...
Oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním - RD - Filip Hájek - 19.04.2023
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním - RD -...

19.04.2023
Oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním - RD - Filip Hájek - 19.04.2023
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021, právoplatné dňa 22.06.2021 - SO.16 prípojka plynu vrátane regulačnej stanice - Logistické a kon
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného...

19.04.2023
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021, právoplatné...
Stavebné povolenie - Chodník na Kováčskei ulici, Zohor - SO100 Chodník - I. ETAPA- Obec Zohor- 29.03.2023
SÚBOR

Stavebné povolenie - Chodník na Kováčskei ulici, Zohor - SO100...

29.03.2023
Stavebné povolenie - Chodník na Kováčskei ulici, Zohor - SO100 Chodník - I. ETAPA- Obec Zohor- 29.03.2023
Stavebné povolenie - Zohor, Nad potokom 9 RD - TS, NNK- Západoslovenská distribučná a.s.- 23.03.2023
SÚBOR

Stavebné povolenie - Zohor, Nad potokom 9 RD - TS, NNK-...

23.03.2023
Stavebné povolenie - Zohor, Nad potokom 9 RD - TS, NNK- Západoslovenská distribučná a.s.- 23.03.2023
Stavebné povolenie - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore, stavba SO 02 verejné osvetlenie- Obec Zohor - 03.02.2023
SÚBOR

Stavebné povolenie - Miestna komunikácia Na Pasienkoch -...

03.02.2023
Stavebné povolenie - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore, stavba SO 02 verejné osvetlenie- Obec...
Stavebné povolenie - Rodinný dom - Róbert Šandor- 03.02.2023
SÚBOR

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Róbert Šandor- 03.02.2023

03.02.2023
Stavebné povolenie - Rodinný dom - Róbert Šandor- 03.02.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník na Kováčskei ulici, Zohor- SO100 Chodník - I. ETAPA- Obec Zohor - 12.01.2023
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník na Kováčskei...

12.01.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník na Kováčskei ulici, Zohor- SO100 Chodník - I. ETAPA- Obec Zohor -...
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním- RD - Róbert Šandor a Katarína Tardíková - 24.11.2022
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným...

24.11.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním- RD - Róbert Šandor a Katarína Tardíková - 24.11.2022